TFP - Time for print

Forma TFP fotenia je v poslednej dobe veľmi rozšírená. Využívajú ju najmä začínajúci fotografi.  Napriek tomu, že portfólio MS fotoštúdio je dosť široké, občas ho potrebujeme doplniť niečím novým, zaujímavým, niečím, čo sa vymyká bežnému foteniu. Najčastejšie formu TFP využívame na fotenie typu fine art/glamour/boudoir/akt.

Tento druh fotenia nie je platený ani pre fotografa, ani pre modela/modelku. Model/ka dostane zretušované vybrané fotografie, ktoré vyberie fotograf. Tieto fotografie dostane v digitálnej podobe v rozlíšení vhodnom na web.

Na TFP fotenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke alebo priamo na emailyinfo@msfotostudio.sk. V prípade záujmu poprosíme základné údaje a fotku tváre a celej postavy. Ak už máte skúsenosti s fotením, uveďte aké, prípadne priložte fotografie.

Samotnému foteniu predchádza konzultácia s potenciálnym modelom/modelkou a počas nej aj krátky fototest. Z tohoto fototestu model/ka neobdrží žiadne fotografie. Fototest je dôležitý preto, aby fotograf videl, či sa daný človek na pripravované fotenie hodí, či je kreatívny, rozumie pózovacím usmerneniam, vie pracovať s výrazom v tvári podľa požiadaviek fotografa atď. Sú pre nás zaujímavé akékoľvek tváre a stavby tela. Nemusíte mať miery modelky z móla.
Pre TFP projekty hľadáme človeka, ktorý vyhovuje kritériam na konkrétne fotenie. Ak sa nám na TFP nebudete hodiť, samozrejme sa môžete objednať na fotenie podľa platného cenníka. Pri platenom fotení si klient sám určí, ako sa chce fotiť a s kým, v akých pózach. Pri TFP fotení o všetkom rozhoduje len fotograf.
Ak nás na úvodnom pohovore k TFP presvedčíte, že ste vhodný kandidát/ka na daný projekt, budete mať z daného fotenia krásne profesionálne fotografie.

 Čo to je TFP ? z ang. time for print
 

ide o spoluprácu s fotografom bez nároku na honorár ako zo strany fotografa, tak zo strany foteného.  Oboja sa dohodnú na nafotení zaujímavých záberov k vlastnej prezentácii. Fotograf po fotení vyberie fotografie k retuši a po ich úprave ich odovzdá fotenému.  Time for print síce znamená čas za vytlačený záber, v dobe digitalizácie sa ale toto slovné spojenie uchytilo pre fotenie za digitálne vyhotovenie fotografií.

Pred každým TFP fotením sa spisuje zmluva o využití záberov.

 

POKYNY A POŽIADAVKY OD FOTOGRAFA

 

 1. Vyžadujeme otvorenú spoluprácu. Pri kontaktovaní uveďte skutočné meno, vek a vlastné fotografie, adresu + normálnu emailovú adresu + telefonický kontakt.
 2. Pred konzultáciou Vám zašleme dotazník ktorý je potrebné vyplniť.
 3. Pred fotením je nutné dostaviť sa na konzultáciu nalepšie osobne alebo prostredníctvom skype, kde sa dohodneme, čo sa konkrétne bude fotiť a aké rekvizity, garderóba sa použijú.
 4. Súčasťou konzultácie je v 90 percentách fototest. Až po jeho vyhodnotení sa rozhodneme, či ste pre nás ten správny kandidát na daný projekt.Na konzultácii a fototeste je prítomný len fotograf a fotografovaný človek.
 5. Fotí sa v ateliéri v Košiciach, prípadne v Bratislave. Ak ide o špeciálne požiadavky na exteriér alebo interiér, musí byť fotografovaný objekt ochotný sa dostaviť na dané miesto bez nároku na preplatenie nákladov na cestu/ubytovanie/jedlo.
 6. Ak máte vy zaujímavý nápad na TFP, sem s ním. Ak to pre nás bude zaujímavé, môžeme ho zrealizovať.
 7. Fotená osoba dostane do mesiaca z TFP fotenia retušované fotografie. Ich počet nie je limitovaný. Záleží od toho, koľko záberov je podľa fotografa najvhodnejších k retuši.
 8. Z TFP fotenia je možné si niektoré zábery zakúpiť, ak medzi tými, ktoré vybral fotograf, nie sú tie, ktoré by ste chceli. Cena je stanovená podľa platného cenníka a náročnosti retuše.
 9. Odkúpením záberov z TFP,  a to v ich tlačovej kvalite, sa podľa autorského zákona, ako autor fotografií,  však nevzdávame svojich autorských práv k nafotenému materiálu. Neretušované zábery z TFP fotenia archivujeme 6 mesiacov od uskutočneného fotenia.
 10. Po cca 1 roku od času nafotenia TFP záberov, takéto zábery už spravidla (v tlačovej ani internetovej kvalite) nearchivujem. Preto ak fotená osoba prejaví svoj záujem príliš neskoro, zábery TFP od fotografa už nemusí získať.
 11. Podľa zmluvy, ktorá sa podpisuje pred TFP fotením, na odovzdaných zretušovaných fotografiách nie je povolené robiť akékoľvek postprodukčné zásahy (orez, filter,  zmena farebnosti, akákoľvek úprava v grafickom programe).
 12. Pri akomkoľvek zverejnení fotografie je potrebné uviesť meno fotografa a webový odkaz, ktorý je určený v zmluve.
 13. Celý proces sa riadi autorským zákonom.